quarta-feira, 1 de junho de 2011

UHA MUME'U HAW(História do carangueijo)

UHA MUME'U HAW

(História do carangueijo)

Uha mume’u haw amuapyk putar hepo pupe ikair pà ihe

nehe kury pa. Nazewe tekó uha uzuka a’e.

Weraha teko zyhyr izuka pà ihawykàz haw romo.

Aze teko uhem oho hetahaw pe, a’e pe teko upyhyk omo.

Aze teko upyhyk oho, uzàn wà purupe.

Netxi’u wà nekwà rehe a’e no.

Hahy tetea’u haw a’e no. Ikatuahy i’u mehe a’e no.

Heta ipuxi kwer. Na’ikatu a’u kwal ipuxi kwer i’u mehe a’e.

Xo iputu’ugwer zo kwer i’u mehe a’e. Imimoz ikatuahy

wera’u i’u mehe. ta’e ywyzua u’u a’e xe. A’e rupi ikaw katu.

Xingatu ikawer ywyzua ài a’e no. Ikatuahy zote tykwer mehe no.

Nenhum comentário:

Postar um comentário